OVK-besiktning

1992 infördes OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), som föreskriver när och hur funktionskontroll av ventilationssystem i alla våra daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader, affärer, mm. ska ske. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemen uppfyller och bibehåller sin prestanda och kapacitet.

Intervall OVK-kontroller

Kontrollen ska ske regelbundet, med olika intervall beroende på vilket ventilationssystem som är installerat i fastigheten och vad fastigheten används till. Nedan visas en tabell som visar i vilka intervall besiktning skall genomföras:

Byggnader Besiktningsintervall (återkommande besiktning) Behörighet, min. kravnivå
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation N
  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. 
  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Min Certifiering

Jag är certifierad enligt OVK-behörighet K som är den högsta av behörigheter vilket innebär att jag kan hjälpa er med besiktning av samtliga typer av ventilationssystem.

Informationen är hämtad från Boverkets hemsida.
Mer detaljerad information kan du hitta bland Boverkets
Regelsamlingar för funktionskontroll av ventilationssystem – OVK

Kontakta mig på 070 – 628 02 73