Luftflödesinjustering

I ett hus eller annan konstruktion skall man sträva efter att ha ett undertryck i luftflödet. Annars finns det en risk att man trycker ut den fukt som finns inne i huset till konstruktionen, vilket på lång sikt kan leda till fuktskador.

När jag genomför en luftflödesinjustering genomför jag mätningar och justeringar av till- och frånluft. Dessa mätningar och justeringar antecknas i ett protokoll som ni får för att ni skall kunna se vilka ändringar som gjorts.

Kontakta mig på 070 – 628 02 73