Ändringar vid ombyggnationer

När ni genomför någon form av ombyggnation så kan jag hjälpa er med flytt och kompletteringar av ventilationsdon och kanalsystem.

Kontakta mig på 070 – 628 02 73